Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

  • Điện thoại: 02623706797
  • Email: dunglinh171@gmail.com
  • Địa chỉ: Bình Hòa, xã Bình Thuận, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lăk