Giới thiệu

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc được thành lập từ năm 1990 với tên trường Tiểu học Bình Hòa